Απευθύνεται σε κάθε έφηβο που θέλει να πειραματιστεί με τη θεατρική διαδικασία και το σκηνικό χώρο, να γνωρίσει την αξία της ομάδας, να εκφραστεί και να απελευθερωθεί. Μέσα από παιχνίδια επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς, θα γνωριστούμε, θα ανακαλύψουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις μας και φυσικά θα διασκεδάσουμε! Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου θα ανοίξει διάπλατα εμπρός μας και εμείς θα τον υποδεχτούμε παίζοντας : γιατί αυτό είναι το θέατρο...ένα παιχνίδι!

Το θεατρικό εργαστήρι απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 12 - 17 ετών.

Με τη θεατροπαιδαγωγό Φαίδρα Μπόκαρη

Σάββατο 12:00 – 14:00 - Μηνιαία Συνδρομή: 10 ευρώ