Ένα εργαστήριο γνωριμίας με τη μαγεία της φωτογραφίας που έχει σκοπό να μεταδώσει φωτογραφική γνώση, εμπειρία και έμπνευση. Ακόμη, να ενισχύσει την προσωπική φωτογραφική αναζήτηση προτείνοντας ιδέες και δρόμους έκφρασης. Αυτά πραγματοποιούνται μέσα από μια σειρά εισηγήσεων, αναλύσεων και ειδικών παρουσιάσεων των διαφόρων Θεωρητικών, Τεχνικών και Αισθητικών θεμάτων της Φωτογραφίας. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με μια ομαδική έκθεση στην οποία τα μέλη παρουσιάζουν τη φωτογραφική τους δουλειά.

Με τον Δημήτρη Τσεβά

Τρίτη 18:30-20:00 (Αρχάριοι) & 20:00-21:30 (Προχωρημένοι) - Μηνιαία συνδρομή: 30 ευρώ