Η Ορθόδοξη αγιογραφία είναι σήμερα καθιερωμένη σε παγκόσμια κλίμακα ως μία τέχνη υψηλής ποιότητας, μοναδικής αισθητικής καθώς και πνευματικότητας. Η αγιογραφία δεν αποτελεί μίμηση του οπτικού φαινομένου αλλά μία πνευματική αναζήτηση. Η Ελλάδα σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία και εξέλιξη της αγιογραφίας, συμβαδίζοντας με την πορεία της Ορθοδοξίας. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μέτοχους αυτής της τέχνης όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες, ώστε μέσα από αυτήν την πλατειά διάδοση να αναδειχθούν νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θα έχουν βαθειά γνώση της φιλοσοφίας και της τεχνικής της αγιογραφίας.

Με τον αγιογράφο Μιχάλη Μπέλλα

Δευτέρα 18:00-21:00 - Μηνιαία συνδρομή: 30 ευρώ