Σε αντίθεση με τον ορθολογισμό του Διαφωτισμού και τον υλισμό της επιστήμης, το Ρομαντικό Κίνημα δίνει έμφαση στη φαντασία, στην ατομικότητα, στον αυθορμητισμό, στη μεταμόρφωση, στο ανυπέρβλητο. Φέρνει επανάσταση στην αντίληψη της ζωής, σ’ έναν κόσμο αυξανόμενα υλιστικό και μηχανοποιημένο. Και βλέπει το έργο του σαν όχημα για δημοκρατική αλλαγή. Γνωρίζουμε το λογοτεχνικό κίνημα του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, στο πλαίσιο των πολιτικών και φιλοσοφικών επαναστάσεων του τέλους του 18ου αιώνα. Γερμανικός Ρομαντισμός, Άγγλοι Ρομαντικοί, γυναικεία Ρομαντική λογοτεχνία, Ρομαντισμός και Ελληνική Επανάσταση. Το πρόταγμα του Ρομαντισμού σ’ έναν μετα-ρομαντικό κόσμο.

Με την Ευδοξία Κούτρα

Δευτέρα 18:30-20:00 - Μηνιαία συνδρομή: 15 ευρώ