Παλαιά μέλη όταν τα γραφεία του Ομίλου ήταν στην Αβάνα.

Ο τρίτος από αριστερά είναι ο αείμνηστος τ. Πρόεδρος και έπειτα Επίτιμος Πρόεδρος Αντώνης Σημηριώτης. Οι άλλοι δεν είναι αναγνωρίσιμοι προς το παρόν. Ελπίζουμε σιγά-σιγά να καταφέρουμε να τους μάθουμε.


Δια χειρός Γ. Κάλτσα από τα Υμηττιώτικα