Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητές του, συνεχί­ζει για όγδοη χρονιά την λειτουργία των εργαστηρίων και την διοργάνωση μαθημά­των και σεμιναρίων με στόχο την μύηση στις τέχνες, την ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας και της κινητικής έκφρασης. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να απασχοληθούν δημιουργικά με την απόκτηση ευρύτερων γνώσεων που προάγουν τον Πολιτισμό και διατηρούν την Πολιτιστική μας κληρονομιά.